Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Missatge de Pau

«A nosaltres, igual que a la majoria de les persones, ens agrada que hi hagi pau ... però també és cert que, de vegades, ens ofenem i ens barallem. En aquest missatge de Pau trobaràs unes propostes que ens poden ajudar a construir millor la pau. Acompanya'ns a descobrir-les .. ». El Missatge de Pau és una adaptació per a infants del text de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU.

Mensaje de Paz

Materials Didàctics

Des de la Carta de la Pau s'ha donat molta importància a la pedagogia i l'educació com a mitjans per facilitar la construcció de la Pau. Presentem alguns materials editats per treballar temes relacionats amb la construcció de la Pau en àmbits educatius.

Portada Guía Didáctica

Guia Didàctica: «Construïm la pau» Marta Burguet, Mercè Sáiz, Amalia Valderrama, María Viñas

La Guia Didàctica «Construïm la Pau» ofereix uns fonaments on apuntalar l'educació per la pau, perquè la construcció de la pau sigui sòlida i realista. «Construïm la Pau», és una petita contribució a la tasca ineludible de construir -entre tots i totes- una societat més justa i en pau. Desitja ser un instrument útil per a mestres, monitors, educadors, i totes aquelles persones que no només desitgen la pau, sinó que volen esforçar-se per construir-la en el seu entorn.

Hi trobareu un ampli ventall d'activitats per treballar la construcció de la pau amb infants, adolescents i joves de 3 a 18 anys. Són 80 propostes didàctiques que com un ventall, van desplegant els continguts de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU, i són un bon instrument per treballar en profunditat valors i actituds en el marc de l'educació per la pau.

 

Portada Multimedia

Multimèdia: «La pau és possible»Diversos Autors

Avui, construir una Cultura de Pau no és una tasca opcional de la qual puguem desentendre'ns. La construcció de la pau ens afecta a tots i totes. Ningú pot quedar al marge d'aquesta tasca. A partir d'aquest convenciment neix «La Pau és possible», un material en format multimèdia que es presenta acompanyat de 12 fitxes pedagògiques per treballar, tant individualment com en grup. Què és la pau? Quins àmbits abarca? Com ens afecta en la nostra vida quotidiana? i, sobretot, ¿què puc fer jo per contribuir a la construcció de la pau en el meu entorn?

Aquest multimèdia s'adreça a nois i noies entre 15 i 20 anys, encara que també és apropiat per a adults. Des de la concreció i la quotidianitat, planteja qüestions actuals, dóna exemples i proposa accions concretes per contribuir a la construcció de la pau al nostre entorn.

Guia Didàctica - Multimèdia
Carta de la Pau dirigida a l'ONU