Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Origen

La Carta de la Pau dirigida a l'ONU va ser començada a redactar per dos barcelonins, el Doctor Alfred Rubio de Castarlenas i el Professor Josep Lluís Socías, quan pronunciaven un cicle de conferències per universitaris a Xi’an (Xina) el març de 1989.

Conscients que durant el segle XX havien ocorregut moltes guerres de les quals romania el record i el dolor i no havien estat guarides les seves causes, van esboçar uns criteris que ajudèssin a millorar la convivència i la pau en els individus i en la societat.

  • Nova York, 4 de gener de 1995

  • Nova York, 25 de gener de 1996

  • Nova York, 29 d'octubre de 1998

  • Barcelona, 16 de setembre de 2004

Lliuraments a l'ONU

Amb motiu del cinquantè aniversari de la ONU, es lliurà la Carta de la Pau al seu Secretari General, amb les signatures i els testimonis recollits fins aquell moment. Regularment se segueixen entregant les adhesions i signatures que continuem rebent.

 

Tenim l'esperança que alguns punts o aspectes de la Carta de la Pau seran algun dia instruments en mans de l'ONU, la qual també afavorirà la seva difusió, així com la seva incorporació a l'esperit de les legislacions dels pobles i nacions.

 

Agraïm a les Nacions Unides que rebin la Carta de la Pau i que facin de fedataris públics en la recepció d'aquest Document, registrant-lo segons les seves formes i protocols, per tal de donar-ne raó a qualsevol que ho demani.

La Carta de la Pau al món

L'objectiu d'aquesta carta és que la llegeixi el major nombre de persones possible. Cadascú sintonitzarà amb un o diversos dels punts que s'exposen en ella. Desitjant que els que sintonitzin amb ella promoguin pel seu compte accions concretes per a la pau a la llum de les evidències que s'hi assenyalen.


Testimonis

En el treball de difusió de la Carta de la Pau realitzat per tot el món, es recullen testimonis i comentaris de personalitats i representants d’institucions: intel·lectuals, polítics, artistes, …

En aquesta secció presentem una selecció d’alguns d’aquest testimonis.

*«La pau és un problema massa seriós com per confiar-lo només als Estats.»
Boutros Ghali , al segon lliurament de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU, a Nova York, el 25 de Gener de 1996.

Carta de la Pau dirigida a l'ONU