Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Si està d'acord amb el contingut
de la Carta de la Pau i creu que pot ser una bona contribució per construir una societat més pacífica, ompli el format d'adhesió. La seva signatura serà lliurada a les Nacions Unides.

 

Recordi que signar aquesta Carta no implica vinculació ni compromís amb els promotors d'aquesta. Tant de bo, en canvi, que els que sintonitzin amb ella promoguin accions de pau reals a la llum d'aquestes evidències.

Formulari d'adhesió *

  • Minimum number of selections not met.

* Les dades personals que la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU sol·liciti als usuaris seran tractades d'acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

 

** Document nacional d'identitat o document identificatiu (passaport, permís de conducció, ... )

Carta de la Pau dirigida a l'ONU